Fotovoltaika od profesionálů!

Zajistíme veškerá povolení a žádosti o dotace. Instalujeme pouze kvalitní technologie s prodlouženou zárukou. Našim klientům poskytujeme záruční i pozáruční servis. 

 

TEL. +420 601 163 664

Garantujeme vyřízení Dotace Nová zelená úsporám.
Vše vyřídíme za Vás.

Více o nastavení podpory z programu Nová zelená úsporám

Základní pravidla

  • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí.
  • Fotovoltaický systém musí být umístěn na domě určeného k bydlení. Podporovány jsou rodinné domy i bytové domy v Praze. Rekrační objekty (chaty, chalupy) nejsou podporovány. 
  • Maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému na rodinném domě  nesmí být vyšší než 10kWp. Akumulace elektřiny musí být minimálně 1,25 násobek instalovaného výkonu FVE.
  • Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby je 70 %
  • Realizace musí být dokončená nejpozději do 12 měsíců od akceptace žádosti.
  • Výše dotace na fotovoltaiku je 35 - 150.000,-Kč. Pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů platí zvýhodnění 10%.
  • Získat lze maximálně 50%  celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

C 3.3 Přímý ohřev vody (DC ohřev) ...
Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem. Podpora je 50%, max.35.000,-Kč
 
C 3.4. Solární FV systém bez akumulace elektrické energie ...
Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1. Podpora je max.50% uznatelných investičních nákladů, max. však 55 000,- + 5.000,-Kč. Podmínkou je využití alespoň 70% vyrobené elektřiny v RD. Přebytky se mohou ukládat do TUV.
 
C 3.5.Solární FV systém s akumulací elektrické energie
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1. Podpora je 50% uznatelných investičních nákladů, max. však 70 000,- + 5.000,-Kč. Elektřina je ukládaná do akumulátorů (baterií).
 
C 3.6.Solární FV systém s akumulací elektrické energie
Solární FV systém s akumulací elektrické energie (do baterií) a celkovým využitelným ziskem ≥ 3000 kWh∙rok-1. Podpora je 50% uznatelných investičních nákladů, max. však 100 000,- + 5.000,-Kč. Elektřina je ukládaná do akumulátorů (baterií).
 
C 3.7.Solární FV systém s akumulací elektrické energie
Solární FV systém s akumulací elektrické energie (do baterií) a celkovým využitelným ziskem ≥ 4000 kWh∙rok-1. Podpora je 50% uznatelných investičních nákladů, max. však 150 000,- + 5.000,-Kč. Elektřina je ukládaná do akumulátorů (baterií).
 
C 3.8.Solární FV systém s propojením na tepelné čerpadlo
Solární FV systém s akumulací teplé vody za pomocí tepelného čerpadla. Podpora je 50% uznatelných investičních nákladů, max. však 150 000,- + 5.000,-Kč. Elektřina z FVE je efektivně využita tepelným čerpadlem.

C 3.9.Solární FV systém s propojením na tepelné čerpadlo
Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1. Podpora je max.50% uznatelných investičních nákladů, max. však 80 000,- + 5.000,-Kč. Podmínkou je využití alespoň 70% vyrobené elektřiny v RD. Přebytky se mohou ukládat do TUV.


Na fotovoltaiku
(sluneční elektrárny)
lze prostřednictvím 
"Nová Zelená Úsporám"
čerpat investiční dotaci až ve výši 165.000,-Kč.
Využijte tedy svou šanci.

Dotace vyřídíme za Vás.

0
přijatých poptávek
od vyhlášení dotací v rámci NZU (10/2015) jsme odpověděli na poptávky zákazníků, kteří mají zájem o fotovoltaiku, včetně vyřízení administrativních úkonů a dotací. V roce 2016 jsme realizovali našim klientům více jak 120 fotovoltaických elektráren na klíč.
0
schválených dotací
v rámci podpory Nová zelená úsporám pro naše klienty a partnery z řad instalačních firem.